پدیسار انفورماتیک
ماموریت اصلی: ارائه خدمات فناوری اطلاعات، ارتباطات و زیرساخت
پدیسار انفورماتیک

پدیسار انفورماتیک یک شرکت ارائه خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات است. بیشتر مشتریان این شرکت بانک‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ و میان اندازه دولتی و خصوصی هستند. راهبرد پدیسار برتری در آموزش، مشاوره، طراحی، اجراء و پیاده‌سازی پروژه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات هم راستا با تکنولوژی و استاندارد روز دنیا با بالاترین کیفیت است.