مرکز نوآوری ایران زمین
ماموریت اصلی: شتابدهی و سرمایه گذاری در حوزه ایده‌های نو
مرکز نوآوری ایران زمین

زیرساخت‌های فراهم شده در مرکز نوآوری ایران زمین، شرایط مناسب حضور در فضای کسب‌وکار را برای صاحبان طرح‌ها در قالب برنامه‌های پیش شتاب‌دهی، شتابدهی و سرمایه‌گذاری و همچنین استارت آپ استودیو فراهم می کند.