فناوری ارتباطات همگرا رایانه
ماموریت اصلی: تامین تجهیزات شبکه های اکتیو ارتباطی
فناوری ارتباطات همگرا رایانه

همگرا در سال ۱۳۷۹ در حوزه تامین و واردات تجهیزات مراکز تلفن و تجهیزات شبکه های اکتیو با برند آلکاتل و سیستم های هوشمند مدیریت ساختمان و ارائه خدمات مهندسی در قالب پروژه های مرتبط شروع به فعالیت نمود.