آرمان وفاداری آریا
ماموریت اصلی: خدمات دوسویه بانکی و مشتری و فروش پلتفرم بانکداری دیجیتال
آرمان وفاداری آریا

این مجموعه با خلق رویکردهای نوآورانه در زمینه خدمات بانکداری باز، وفاداری مشتریان و خدمات ارزش افزوده، امکان بهره‌برداری حداکثری از زیرساخت‌های بانکی، مالی و تجارت الکترونیک را برای شرکای خود فراهم می آورد.